Wat? Nu al aan het afwerken? For the non-dutchies: translation at the bottom

Week 7 van de bouw

Kozijnen

Afgelopen week zijn alle kozijnen afgemaakt. Nu moeten ze nog op hun plek gezet worden en kan straks het glas erin. Ze zijn wel echt heel mooi geworden! Vooral de pui aan de voorkant van Tinie wordt heel mooi. Dat wordt glas, tot bijna bovenaan. In de zomer zet je dan lekker de openslaande deuren open. Neem een paar kussens, een hapje & drankje, en je hebt een heerlijke plek op de ingebouwde veranda met mooie buitenverlichting!

Indeling

Tijdens het bouwen blijven we nadenken over de indeling van Tinie. En dat heeft ervoor gezorgd dat we een van de grote ramen hebben verplaatst. Dat was nodig omdat we de keuken toch anders gaan opbouwen waardoor het raam in de weg zat. 

De planning was om een keukenblokje te maken in een L-vorm waarbij je een schiereiland de woonkamer in krijgt. (Zie plattegrond vorige blog) Nu hebben we besloten de L te spiegelen zodat deze de wanden volgt. Het einde van het keukenblad loopt dan uit in een tafel/werkplek. Zo krijgt de keuken een wat ruimere opzet en kun je er fatsoenlijk in koken. En tegelijkertijd blijft de leefruimte open en ruimtelijk.

Wandafwerking

Intussen is ook de Fermacell geleverd waarmee we de wanden gaan afwerken. Bij de levering is deze pallet pal voor de ingang van de loods gezet omdat de heftruck de draai naar binnen niet kon maken. Dat is leuk wanneer je de loods binnenkomt ’s morgens. Je moet dat met een heuse  ‘freerun’ move over de pallet heen springen om vervolgens met een sprintje het alarm uit te zetten. 

Daarom zijn we ook al begonnen met het afwerken van de wanden; weg met die pallet! 

Komende week

Dat is dan ook wat er voor de komende week op de agenda staat: Fermacellen. We worden daar erg blij van omdat je zo snel resultaat ziet. En het is ook een beetje gek. Bij onze verbouwingen hoorde het werken met Fermacell echt tot het afwerken. We zijn nog maar net bezig met dit leuke Tiny House en kunnen nu al starten met de afwerking. Daar gaat natuurlijk wel het meeste werk in zitten. We willen echt alle puntjes op de ‘i’ zetten en een heel hoogwaardig huisje opleveren. 

Van jou?

Heb je intussen interesse gekregen? Overweeg je om een Tiny House aan te schaffen? We hebben de prijs voor Tinie op €49.900 gezet. Daarvoor wordt ze helemaal afgewerkt en transportklaar opgeleverd. Het enige dat je zelf nog moet doen is zorgen dat je woonlocatie klaar is voor het plaatsen en Tinie aansluiten.

Maar hé! Kun je toch zeggen dat je hebt meegebouwd!

Kleijnhuis. Week 7 of construction

Window and door frames

All frames were finished last week. Now they still have to be put in place and will soon be ready for the glass. They have become really beautiful! Especially the facade on the front of Tinie is nice. That will be glass, almost to the top. In the summer you can open the patio doors. Take a few pillows, a snack & drink, and you have a wonderful place on the built-in veranda with beautiful outdoor lighting!

Layout

During construction we keep thinking about Tinie’s layout. And that’s what made us move one of the large windows. That was necessary because we are going to build the kitchen differently, so the window was in the way.

The plan was to make a kitchen block in a L-shape so you get a peninsula in the living room. (See floormap in previous blog) Now we have decided to mirror the L so that it follows the walls. The end of the kitchen worktop then ends in a table / workplace. This gives the kitchen a more spacious layout and you can cook properly in it. And at the same time, the living space remains open and spacious.

Wall finish

In the meantime, the Fermacell has also been delivered with which we will finish the walls. On delivery, this pallet was placed right in front of the entrance to the warehouse because the forklift truck could not make the turn inwards. That’s nice when you enter the shed in the morning. You have to jump over the pallet with a real “freerun” move and then turn off the alarm with a sprint.

That is why we have already started finishing the walls; away with that pallet!

Next week

That is what is on the agenda for the coming week: ‘Fermacelling’. We are very happy about that because you see results so quickly. And it’s a bit crazy too. In our renovations, working with Fermacell really was part of the finishing. We are only just working on this nice Tiny House and can already start finishing it. Of course, that takes the most of the work. We really want to put all the finishing touches in place and deliver a very high-quality tiny house.

Yours?

Have you become interested in the meantime? Are you considering purchasing a Tiny House? We have set the price for Tinie at € 59,900. For this, it is completely finished and ready for transport. That is, on the low-loader and ready to go. The only thing you have to do yourself is make sure your residential location is ready for installation, connect Tinie and put the included green roof on it.