Tinie vs Klippan

Week 15 van de bouw

Boot

Afgelopen weken hebben we niet veel laten horen… Maar we hebben ook niet stil gezeten!

We hebben namelijk ook een boot. Geen grote, gewoon een leuk formaat Zweeds sloepje met de naam Klippan. Maar…van hout… Ik kan je zeggen, het gezegde ‘koop een boot en werk je dood’ klinkt nogal cru, maar er zit een kern van waarheid in!

Met die fijne dagen van de afgelopen weken was daar ineens de noodzaak om die boot heel snel klaar te maken voor het vaarseizoen. Dus is het bouwen van Tinie iets minder snel gegaan. 

Sprint

Tinie is nu wel klaar voor de eindsprint. Er zit veel werk in het installatiewerk. Je ziet er alleen niet direct veel resultaat van. Maar nu is wel de balansventilatie helemaal klaar en werkend. En de boiler zit op zijn plek en de waterleidingen zijn afgeperst en getest op lekkage. Alles in orde!

Badkamer

Dus kon Bart eindelijk starten met het tegelen van de badkamer. Wij hebben zelf een tamelijk uitbundige smaak qua badkamers. In onze badkamer thuis hebben we nogal heftig groen marmer op de vloer, meer marmerlook op de muren en messing kranen en lampen. Voor Tinie hebben we een iets meer ingetogen palet gekozen. Maar we konden het niet laten…er komt wel een mooi marmertje op de vloer. Verder gewoon wit op de muren. De kranen worden mat zwart. 

Daar zitten de komende week alle beschikbare uurtjes wel in. We houden jullie op de hoogte!


Tinie versus boat …

Boat
In the past few weeks we have not posted much… But we have been busy!
The thing is; we also have a boat. Not a big one, just a nice sized Swedish sloop with the name Klippan. But… made of wood… I can tell you, the dutch saying “koop een boot en werk je dood” (buy a boat and work yourself to death) sounds rather crude, but there is some truth in it!
With those nice days of the past weeks, there was suddenly the need to get that boat ready for the boating season very quickly. So building Tinie has gone a bit slower.

Sprint
Tinie is now ready for the final sprint. There is a lot of work in the installation work. You just don’t immediately see much of the result. But now the balanced ventilation is completely ready and working. And the boiler is in place and the water pipes have been pressure tested and tested for leaks. Everthing allright!

Bathroom
So Bart could finally start tiling the bathroom. We ourselves have a fairly exuberant taste in terms of bathrooms. In our bathroom at home, we have rather fierce green marble on the floor, more marble look on the walls, and brass taps and lamps. For Tinie we have chosen a slightly more subdued palette. But we couldn’t resist… there will be a nice marble on the floor. Otherwise just white on the walls. The taps turn matte black.

This will include all available hours for the coming week. We will keep you informed!