Tinie gaat hard! English translation at bottom!

Week 10 van de bouw

We gaan ineens heel hard! We hebben intussen bijna heel de buiten- en binnenkant bekleed met Fermacell platen. Deze platen zijn heel hoogwaardig en zorgen voor de nodige brandvertraging. Daarom zitten ze zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Want veiligheid gaat voor, ook bij een tiny house. 

Vandaag zijn we zelfs al begonnen met het afwerken van de wanden in de woonkamer. De lijmresten worden door Anika weggestoken en Ruben smeert alle tack-gaatjes dicht met plamuur. Dat gaan we als het droog is opschuren, en lopen we het nog een keer na. Pas daarna komt er een dunne laag afwerking-spul overheen en zijn de wanden klaar om te sauzen. Dit hebben we bij ons thuis ook toegepast en het eindresultaat is supermooi! Alsof je gestucte wanden hebt, maar dan minder kwetsbaar. 

Kozijnen.

Alle kozijnen zitten op hun plek. Ook daarmee zijn we al begonnen met de afwerking. De schroefgaten zitten dicht en het houtwerk wordt klaargemaakt om in de grondverf te zetten.  

Keuken & badkamer

Komende week gaan we de keuken bestellen. We kiezen voor basiselementen van de Ikea. Die zijn echt heel fijn om mee te werken en hebben 25 jaar garantie. We passen het een en ander aan qua maat zodat alles mooi in Tinie past. Het wordt een puik keukentje! De kookplaat wordt natuurlijk inductie. Maar dan wel een vrijstaande, zodat je hem kunt opbergen als je niet aan het koken bent. 

Volgende week gaan we de tegels uitkiezen voor de badkamer. We houden wel van een luxe gevoel in de badkamer, dus we gaan voor een marmerlook op de muren. En iets donkers op de vloer. Dat moet met de zwarte kranen van de douche en de wastafel echt heel mooi staan! 

Komende week

Aankomende week worden de laatste stukjes Fermacell geplaatst. En dan gaan we de wanden verder verf-klaar maken. 

Daarna gaat namelijk het plafond erin. En dan is Tinie ineens weer een stuk verder af. We moeten nu ook gaan nadenken over de vloer. En welke kleur die moet krijgen. Dat het een mooie houten vloer wordt staat wat ons betreft al vast. Dus die planken kunnen we ook gaan bestellen. 

Zie jij het wel zitten met Tinie? Laat het even weten en maak een afspraak om langs te komen. Hoe eerder je aanhaakt hoe meer je in te brengen hebt qua eindresultaat.

Tot de volgende keer!


Kleijnhuis. Week 10 of construction

Tinie is going fast!

Finishing the walls
We are suddenly going very fast! We have now covered almost the entire outside and inside with Fermacell plates. These plates are very high quality and provide the necessary fire retardancy. That is why they are on the outside as well as on the inside. Because safety comes first, even with a tiny house.
Today we have even started finishing the walls in the living room. The glue residues are removed by Anika and Ruben seals all tack holes with filler. We will sand that down when it is dry, and we will check it again. Only after that does a thin layer of finishing stuff come over and the walls are ready for saucing. We have also applied this at home and the end result is super nice! As if you have plastered walls, but less vulnerable.

Frames.
All frames are in place. We have already started finishing this. The screw holes are closed and the woodwork is prepared to be primed.

Kitchen & bathroom
Next week we will order the kitchen. We opt for basic elements of the Ikea. They are really nice to work with and have a 25-year warranty. We adjust a few things in size so that everything fits nicely in Tinie. It will be a great kitchen! The hob becomes induction, of course. But a free-standing one, so you can store it when you are not cooking.

Next week we are going to choose the tiles for the bathroom. We like a luxurious feeling in the bathroom, so we go for a marble look on the walls. And something dark on the floor. That must look really nice with the black taps of the shower and the washbasin!

Next week
The last pieces of Fermacell will be placed next week. And then we will continue to prepare the walls for paint.
After that, the ceiling goes in. And then Tinie is suddenly a lot further finished. We must now also start thinking about the floor. And what color it should be. We already know that it will be a beautiful wooden floor. So we can also order those planks.

Are you happy with Tinie? Let us know and make an appointment to come by. The sooner you join, the more you have to contribute in terms of the end result.

Until next time!