12 weken bouwen. Translation available.

Een kort berichtje deze week. Ook lekker; ben je snel klaar met lezen.

Ventilatie

De balansventilatie zit erin! Jaha! Dat is weer een mijlpaaltje weg te strepen in de bouw van Tinie. 

Binnenmuren

Nog een paar kleine stukjes plamuren en dan kunnen we de naden schuren en de wanden afstrijken. Poehee…dat was best veel werk. Ruben laat snel zien hoe het moet:

Vakantie!

Maar niet voor ons; we gebruiken komende week om extra meters te maken. Dus de volgende update beloofd wat… Ja, want eigenlijk willen we over een maand ongeveer klaar zijn!

Willen?

Dus wil je Tinie op een mooi plekje ergens hebben voor jezelf? Laat het even weten. Wil je weten wat Tinie kost? Kijk even op de detailpagina. Zoals je kunt zien kun je nog van een aantal opties gebruik maken. Wat dacht je van een houten parketvloer? Of een accu om lekker op te laden met zonne-energie bij een fijn zonnetje? Het kan allemaal!

Dag hoor, en tot de volgende keer!

Bart, Anika en Ruben


Week 12 of construction

A quick note this week. Also nice; you will quickly finish reading.

Ventilation
The balance ventilation is in it! Yeah! That is another milestone in Tinie’s construction.

Interior walls
Still a few more small pieces to fill and then we can sand the seams and smooth the walls. Poohee… that was quite a lot of work. Ruben shows you quickly how it’s done in the video above.

Holidays!
But not for us; we use next week to make extra meters. So the next update promises something… Yes, because actually we want to be ready in about a month!

Want?
So do you want Tinie in a nice spot somewhere for yourself? Let us know. Do you want to know what Tinie costs? Take a look at the detail page. As you can see, you can still use a number of options. How about a wooden parquet floor? Or a battery to recharge with solar energy in a nice sun? Everything is possible!

Goodbye, and see you next time!

Bart, Anika and Ruben